چگونه یک نام دامنه انتخاب کنیم؟

چرا باید سایت خود را سئو نمائیم؟