چگونه همکاری داشته باشیم؟

 • ثبت درخواست

  لطفا درخواست خود را در فرم ذیل ثبت نمائید.

 • مشاوره رایگان

  در اسرع وقت درخواست ثبت شده ی شما مورد بررسی قرار گرفته و برای مشاوره و کسب اطلاعات با شما تماس می گیریم.

 • ارسال پیش قرارداد

  پس از بررسی ها، برای شما یک پیش قرار داد ارسال خواهد شد.

 • عقد قرار داد

  پس از مطالعه ی پیش قرار داد،در صورت توافق طرفین بر مفاد قرارداد،قرارداد امضا می شود.

 • قدم نهایی

  پس از عقد قرار داد طبق توافقات صورت گرفته فرآیند پروژه شما آغاز می گردد.

توضیحات تکمیلی:

جهت اطلاع از تعرفه ها تماس بگیرید.