خزنده ها یا گوگل بات هاhttps://tehranwordpress.com

خزنده ها یا گوگل بات ها

,
خزنده ها یا گوگل بات ها برنامه های کامپیوتری پیشرفته ای هستند که وظیفه آن ها بررسی وضعیت وب سایت های فعال در اینترنت است. با خزیدن وب به دنبال شرایطی بهتر برای کاربران اینترنت هستند.