کامنت مارکتینگ چیست؟https://tehranwordpress.com

کامنت مارکتینگ چیست؟

,
کامنت مارکتینگ از روش های کاربردی برای بهبود سئو سایت ها به شمار می آید. کامنت مارکتینگ یا همان بازاریابی دیدگاه روشی است که در آن با استفاده از نظرات به سایت رتبه داده می شود.