سرپ (SERP) چیست؟https://tehranwordpress.com

سرپ (Serp) چیست؟

,
SERP اصطلاحی رایج در سئو می باشد و در واقع به معنای صفحه ای است که نتایج جستجو در آن به نمایش گذاشته می شود. و مخفف این عبارت یعنی Search Engine Results Page می باشد.