نصب قالب

نصب قالب

نصب قالب اگر اغراق نباشد شاید یکی از مهمترین کارهایی است که باید بعد از طراحی سایت با سیستم مدیریت محتوا وردپرس انجام دهیم چرا که از لحاظ ظاهری تأثیر خیلی زیادی روی مخاطبین می گذارد