نوشته‌ها

تاثیر تغییر قالب در سئوتهران وردپرس

تاثیر تغییر قالب در سئو

/
برای تاثیر تغییر قالب در سئو باید بدانید وردپرس دارای قابلیتی است که وقتی شما آن را نصب می کنید امکان استفاده از یک تم (THEME) یا قالب یا به عبارتی پوسته برای شما فراهم است.